Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van  Barbara Lodewijks Fotografie.

Barbara Lodewijks Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke je hier  kunt bekijken of kunt downloaden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Barbara Lodewijks Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij het verlenen van een opdracht, al dan niet met offerte, mondeling, via email of anderszins, gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Barbara Lodewijks fotografie worden aangepast.

Aanvullend vind je hieronder de voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Barbara Lodewijks Fotografie:

– Het auteursrecht blijft te allen tijde in het bezit van fotograaf.

– Opdrachtgever kan de foto’s uitsluitend gebruiken overeenkomstig de gemaakte afspraken en overeengekomen gebruikerslicentie (zie onder).

 – Bij publicatie anders dan op eigen website/drukwerk t.b.v. opdrachtgever, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht.

– Het is opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde foto’s te bewerken dan wel (verregaand) te veranderen. Het veranderen van het formaat wanneer dit nodig is voor gebruik op websites en/of social media is wel toegestaan.

– Fotograaf kan en mag in opdracht gemaakte beelden gebruiken voor eigen marketingdoeleinden zoals o.a. portfolio, website en social media.

– Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor toestemming van de personen die gefotografeerd worden in het kader van de opdracht.

Gebruikerslicenties:

1. beperkte gebruikerslicentie: de gemaakte beelden mogen door opdrachtgever uitsluitend gebruikt worden voor het in de opdracht overeengekomen doel, gedurende een bepaalde tijd zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en fotograaf.

2. volledige gebruikerslicentie: de gemaakte beelden mogen door opdrachtgever gebruikt worden voor elke uiting van opdrachtgever in drukwerk, online en op social media, de eigen website etc. gedurende onbepaalde tijd, m.u.v. (commerciële) verkoop aan derden. Bij publicatie in kranten, magazines etc. blijft de plicht tot naamsvermelding van de fotograaf bestaan.